I v hasičství spočívá síla národa.

Říjen 2009

sběr železa

19. října 2009 v 7:31
I přes nepříznivé ceny provedli v sobotu 17.10.2009 hasiči na Hynkově sběr starého železa, tím navázali na předešlý odvoz nebezpečného odpadu v obci.

Hasič III. stupně

13. října 2009 v 14:06

Všem okrskům SDH okresu Olomouc,
všem SDH okresu Olomouc,


P O Z V Á N K A


ke zkouškám pro získání odznaku odbornosti
Hasič III. stupně
které se uskuteční

7. listopadu 2009 v 700 hodin

v učebně HZS Olomouckého kraje CPS Olomouc (Schweitzerova 91),
s následujícím programem


Program:
1. teoretická část
2. ověření znalostí písemnou zkouškou


Prezence bude probíhat od 645
hodin.


Všichni účastníci si přinesou psací potřeby a poznámkový blok.

OORV vyzývá všechny okrskové funkcionáře k předání informací i těm SDH, které prozatím nemají zřízenou e-mailovou adresu !!!

Svoji účast potvrďte návratkou do 4.11.2009 na e-mail osh.olomouc@seznam.cz, nebo na romanmacha@centrum.cz, popřípadě SMS zprávou na níže uvedené tel. číslo.


Za OORV OSH Olomouc
Vedoucí OORV OSH
br. Roman Mácha, tel: 604 361 371Návratka


Za sbor dobrovolných hasičů ……………………………..

se zkoušek k získání odznaku odbornosti
Hasič III. stupně zúčastní:


……………………….. …………..…………( uveďte jméno )


…………………………. ………………….. ( uveďte jméno )


…………………………. ………………….. ( uveďte jméno )Prosím o odeslání nejpozději do 4. 11. 2009

31. října 2009 v 9:00 hodin v sále Obecního domu ve SKRBENI

13. října 2009 v 14:04

Všem členům VV OSH,

předsedovi OKRR a členům OKRR
všem starostům okrsků okresu Olomouc,
všem starostům SDH okresu Olomouc


P O Z V Á N K A


na Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc,

které se uskuteční

31. října 2009 v 9:00 hodin
v sále Obecního domu ve SKRBENI,
s následujícím programem


Program:
1. zahájení
2. schválení programu
3. volba pracovních komisí
4. kontrola plnění usnesení z minulého SPS okresu
5. zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR, zpráva OKRR)
6. čerpání rozpočtu za období I-IX/2009
7. příprava Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc
8. diskuse
9. usnesení
10. závěr
- předpokládaný konec ukončení ve 14:00 hod.

Prezence bude probíhat od 800
hodin, zahájení vlastního jednání v 900.
Účast ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS nebo stejnokroji HZS ČR.

Po splnění podmínek lze k dopravě použít vozidla zařazená v rámci IZS (ne CAS).

Účast čelních představitelů jednotlivých SDH je nezbytně nutná!

VV OSH vyzývá všechny okrskové funkcionáře k předání informací i těm SDH, které prozatím nemají zřízenou e-mailovou adresu. Děkujeme.

Za VV OSH ČMS Olomouc
br. Luděk Sýkora
starosta OSH Olomouc

cvičení ve Skrbeni opět odloženo

13. října 2009 v 13:59
Dne 16.10.2009 mělo proběhnout v obci Skrbeň tématické cvičení okrsku Příkazy.
Již po druhé bylo odloženo.


Dědci 2008

13. října 2009 v 12:15

Dědci Skrbeň 2007

13. října 2009 v 12:12