I v hasičství spočívá síla národa.

Prosinec 2009

Výroční valná hromada v Příkazích

31. prosince 2009 v 16:33


Pohoštění docela dobré . Jen ten divný zvyk podávat pohoštění na zem, raději sem už více nepůjdu, kam by mi ho dali příště???
Sv. Mikuláš

4. prosince 2009 v 17:06


Svatý Mikuláš 5. prosince


O Mikulášovi slyšely snad všechny děti. Každému se asi před očima hned vybaví postava v dlouhé plášti s bílou bradou, jak rozdává dárky. Mikuláš je jedním z nejoblíbenějších světců dětí i dospělých.

Postava svatého Mikuláše je opředena mnoha legendami. Historicky doložených dat známe jen velmi málo. Jisté je to, že byl milovaným a uctívaným biskupem v Myře, dnes Demre v Turecku. Ve městě Bari, v Apulii zase uchovávají jeho ostatky v kryptě chrámu sv. Mikuláše. Obě tato města se dělí o slávu Mikulášova jména.

Přesné datum Mikulášova narození neznáme. Víme jen, že se narodil kolem roku 280. Podle legendy přijal kněžské svěcení od svého strýce biskupa. Když mu zemřeli rodiče, rozdal Mikukáš celé své dědictví chudým. Pro sebe nechtěl nic.

Zprvu uctívali Mikuláše jako světce jen v Myře. Kult se pak rozšířil od 6. stol. do celé byzantské říše, od 9. stol. je prokazatelný v Itálii, od 10. stol. v Německu a od 11. stol. také ve Francii a Anglii. Ostatky sv. Mikuláše se uctívají od r. 1087 v Bari; spojení kultu s obdarováváním dětí 6. prosince lze prokázat od 13. stol.