I v hasičství spočívá síla národa.

Červenec 2010

UPOZORNĚNÍ HASIČŮ PRO OBDBODÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

13. července 2010 v 15:10 Rok 2010
UPOZORNĚNÍ HASIČŮ
PRO OBDBODÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ


V letních měsících zamíří řada turistů, chatařů, chalupářů a táborníků do přírody a na chaty či chalupy. Bohužel při jejich aktivitách spojených se spalováním biologického odpadu při úklidu zahrady, rozděláváním ohňů při táboření, grilování nebo jen při procházkách neukázněných kuřáků po lese a v přírodě, dochází často ke vzniku požárů, ke kterým vyjíždí jak profesionální tak dobrovolní hasiči.

Letní měsíce jsou také obdobím školních prázdnin, kdy děti jsou mnohdy ponechány celé dny samy bez dozoru, ať již doma nebo v přírodě. I jejich hrami, nejčastěji s otevřeným ohněm v blízkosti stohů, či jiných hořlavých materiálů dochází často ke vzniku požáru.

Letošní prázdniny začaly obdobím sucha a extrémně vysokých teplot. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na nebezpečí velmi vysokých teplot a nebezpečí požárů, jelikož v tomto období je kombinace sucha, tropických teplot ideálním prostředím pro vznik požárů lesních či travních porostů, stohů slámy, seníků, polních stébelnatých kultur, ale také rodinných domků, chat či chalup.

Co bychom tedy měli v tomto období dělat a čeho se vyvarovat, aby nedocházelo ke zbytečným požárům?

Především je nutné se vyvarovat:
§
rozdělávání ohňů v lese a volné přírodě;
§
spalování hořlavých látek ve venkovním prostředí;
§
kouření a odhazování nedopalků cigaret na polích a v lesích;
§
odhazování hořících či jiných doutnajících předmětů na polích a lesích;
§
nechávat zapalovače za sklem svého automobilu;
§
parkovat s vozidlem ve vysokém travním porostu;
§
používání zábavní pyrotechniky či jiných obdobných hořlavých předmětů.    

Naopak bychom měli:
§
dodržovat obecný zákaz plošného vypalování porostů;
§
dodržovat obecnou povinnost mít dohled nad svými dětmi a jejich aktivitami a měli bychom je poučit o obecných zásadách požární bezpečnosti;
§
dodržovat zásady požární bezpečnosti při manipulaci s hořlavými kapalinami.

Vedle rozdělávání táboráků je oblíbenou aktivitou i grilování. I při této činnosti může dojít ke vzniku požáru. Co bychom tedy měli udělat? Předně je třeba si přečíst přiložený návod výrobce a seznámit se se základními bezpečnostními zásadami. Obecně platí, že při grilování na zahradě bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být rovněž umístěn stabilně. Při jeho převržení totiž hrozí nejen vznik požáru, ale i popálení.
  
A co dělat, když i přes veškerou vaši snahu a opatrnost dojde ke vzniku požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů? Snažte se v první řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte svůj život a zdraví či jiných osob, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům na lince 150 (nebo 112). Při ohlášení vždy uveďte co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.

A nakonec nezapomeňte výše uvedená pravidla a doporučení dodržovat i při návštěvě v zahraničí. Čeští turisté již nejednou v minulosti způsobili svou neopatrností neštěstí a udělali své rodné zemi ostudu.