I v hasičství spočívá síla národa.

Červenec 2011

HELP2011

23. července 2011 v 9:38 Rok 2011
PRAVIDLA HELP 2011

PRAVIDLA POLNÍ HRY HELP 2011 (ver. 1.1 ze dne 7.1.2011)

Na vlastní nebezpečí! Zákaz rozdělávání ohně!

Pečlivě si nastuduj pravidla - předejdeš zbytečným konfliktům. Hraj čestně, fér a podle pravidel i když tě nikdo nevidí! Cti zásady dobrého chování, zákony a morální zásady! Vyvaruj se zbytečné agresivity a dbej na bezpečnost! V případě konfliktu se rozejděte jako přátelé a utkejte se férově v dalším boji! Přizpůsob svou sílu protivníkovi! Všichni si chceme zahrát!

Zákaz používání jakýchkoliv motorových vozidel (motorky, auta) - vlastních, doprovodných, stopnutých, aj. Kola jsou povolena. Výjimku má pouze vládní vojsko a organizátoři, kteří pro zachování hratelnosti můžou použít motorová vozidla a veškeré dostupné prostředky.

Najdi havarované letadlo. Zachraň raněné. Vybuduj svoji kótu. Ukořisti tajný materiál BETA 2 a schovej ho na své kótě. Nepohybuj se bez platného víza. Bojuj o BETY, nebo raněné. Schovej se před vládním vojskem.

I. Termín
Od pátku 9.září 2011 - přesně od 22:00 do soboty 10.září 2011 do 18:00 - to je 20 hodin čistého hracího času. V pátek od 20:00 bude možnost nahlásit na velvyslanectví počet víz pro svoji skupinu. Od 22:00 bude možné připravená víza vyzvedávat a vstoupit do hracího prostoru. Do 22:00 je do hracího prostoru přísný zákaz vstupu. Vyjímku tvoří přístupová cesta z Ratiboře do Březin pro uschování batohů v době od 20:00 do 21:30 a asfaltová cesta z Březin na Lazy k Velvyslanectví v tutéž dobu. V sobotu od 17:00 je konec bojů a do 18:00 je nutno donést na velvyslanectví ukořistěné Bety.
Hraje se za každého počasí a nonstop. Vyhodnocení mezi 19:30 a 20:30 na tábořišti v Dětském bezbariérovém centru Březiny (u vodní nádrže) v Kateřinicích. Ze soboty na neděli zde bude možno tábořit. Po vyhodnocení bude pokračovat volná zábava u ohně i mimo něj (pravděpodobně promítneme na velké plátno film z loňského ročníku a možná i nesestříhané záběry z letošní akce, ....). Předpokládané vyklizení tábořiště je do nedělního poledne.


II. Hra je určena pro
minimálně 5 a maximálně 10 členné skupiny - každý tým musí mít šéfa týmu, kterému je v den zahájení hry minimálně 18 let. Šéf týmu zodpovídá za nezletilé hráče svého týmu a za všechno jejich počínání během samotné hry i po ní. Pokud se dostaví skupina v menším počtu, nebudou zařazeni do hry - mohou se však spojit s jinou skupinou tak, aby splňovali povolený počet hráčů ve skupině (i proto na našich webových stránkách uveřejňujeme seznam přihlášených skupin, aby jste se přes nás mohli v případě potřeby zkontaktovat s nejbližší skupinou, která se na HELP chystá). V takovém případě pište na help2011@oldskauti.cz, případně se s námi spojte telefonicky.


III. Kde se hraje
vyznačený prostor je zaslán pouze řádně přihlášeným skupinám v obálce, která obsahuje i tato pravidla (možno najít na turistické mapě 1:50 000 č. 94) - žádáme všechny účastníky, aby tento prostor udrželi v tajnosti - nestojíme o zbytečné čumily. V prostoru se budete pohybovat jako běžní návštěvníci lesa, nevyhnete se patrně vstupu na soukromé pozemky a kontaktu s domorodci. Proto je zapotřebí dbát všech zásad slušnosti, dobrých mravů a neporušovat zákony a nařízení (zákaz vstupu na oplocené pozemky, zákaz rozdělávání ohně v lese a v blízkosti lesa, atd.). Používání jakýchkoliv cizích věcí bez výslovného souhlasu majitele (dopravních prostředků, stanů, spacáků, mobilních telefonů a jiných věcí) je zakázáno pod pohrůžkou diskvalifikace ze hry.


IV. Obsah obálky, kterou obdržíte po přihlášení
1. přidělené písmeno pro označení vaší skupiny během hry
2. označení Velvyslanectví 1, na kterém se musíte zaregistrovat, vyzvednout víza a zahájit hru
3. tato aktualizovaná pravidla
4. mapy (části mapy 1:10 000) s vyznačením:
 • hranic, ve kterých je možno se pohybovat pouze s platným vízem
 • vaší kóty
 • "VELVYSLANECTVÍ 1", kde musíte začít hru
 • nemocnice, kam je nutné dopravit raněné
 • velvyslanectví, kde získáte nová víza
 • místa srazu pro vyhodnocení (orientační bod je požární vodní nádrž v místní části Březiny - Dětské bezbariérové centrum Březiny)

V. Úkolem každého pátracího týmu je
1. vyzvednout si víza a vlajku na svém "Velvyslanectví 1"
2. vybudovat si kótu /doporučujeme ihned po zahájení hry / - "zázemí" (místo, odkud budete moci vyrážet na pátrání, kde budete eventuelně shromaždovat raněné a starat se o ně, místo, kde si budete ukládat ukořistěný materiál BETA 2, místo, které si budete muset strážit a bránit proti ostatním soupeřům).
3. Označit svoji kótu vlajkou týmu (vyrobí organizátoři a tým si vyzvedne na velvyslanectví) - vlajka musí být umístěna na volně stojící tyči v rozmezí od 120 do 200cm nad terénem uprostřed jasně vyznačeného kruhu z větví, kamenů, apod. o průměru v rozsahu 6-10m. Tuto kótu MUSÍ vybudovat každý tým do pátku 23:59hod. Ostatní týmy mohou sbírat "podpůrné body" tím, že do mapy zaznačí kótu konkurenčního týmu s označením týmu (A, B, C, … )
4. naprosto přesně lokalizovat místo nouzového přistání, nebo vraku (přesné zakreslení do mapy a znesnadňovat dalším týmům dostat se k vraku. Mapu (s označením vaší skupiny) nutno odevzdat v sobotu do 18:00 na nejbližším velvyslanectví !!!
5. vyhýbat se vládnímu vojsku - viz. bod VIII.
6. odnesení co největšího množství materiálu BETA 2 na svou kótu.
7. získané BETY ubránit
8. poskytnout pomoc raněným a zajistit jejich evakuaci do bezpečí
9. najít "černou skříňku" havarovaného letadla


VI. Víza
Na počátku hry se musí každý účastník zaregistrovat na "Velvyslanectví 1", kde obdrží patřičné vízum pro vstup do země. Vízum je časově omezeno - každý z členů týmu jej má omezené na různě dlouhou dobu.
Při registraci na velvyslanectví 1 si každý člen týmu může prodloužit platnost prvního víza o 1 hodinu tím, že vyplní správně individuálně test ze znalosti pravidel.
Dostavíte-li se na začátek hry na jiné velvyslanectví, budete čekat minimálně 5x15 minut !!!!
Víza se vydávají na dobu od 3 do 6 hodin a každý si tento čas pokaždé vylosuje. Víza jsou nepřenosná!!! Vízum je na konkrétní jméno a osobní číslo - to se bude shodovat s označením každého jednotlivce na rukávě - vízum s rozdílným osobním číslem je považováno za neplatné - pozor na nechtěnou záměnu!
Každý z týmu, kterému skončí platnost víza si musí opatřit - vyzvednout - na kterémkoli z velvyslanectví nové vízum. Velvyslanectví jsou vyznačeny na mapě.
Při vydávání nového víza na velvyslanectví se mu za předložené kuponky které získal v boji, dle jejich počtu, prodlouží platnost nového víza.
Hráč bez platného víza podstupuje riziko zadržení vládním vojskem a uvěznění v internačním táboře. O umístění a délce věznění má plné právo rozhodnout vojsko.


VII. Označení pátracích týmů
1. Každému týmu přidělí organizátoři jedno písmeno
2. Každý člen týmu má přiděleno vůdcem skupiny posloupně pořadové číslo, přičemž vůdce skupiny má povinně číslo 1.
3. Každý člen skupiny má označení své skupiny a své pořadové číslo vyšito nebo výrazně nakresleno červeně na bílém obdélníků minimální velikosti 6x10 cm a toto označení má našité na levém rukávu ve výši domovenky na skautském kroji - označení musí být v každé situaci viditelné (bude-li se člen týmu pohybovat část hry bez kabátu, na kterém bude mít jedno své označení, musí mít na košili, ve které se pohybuje, stejné označení)
4. Každý hráč své označení používá při veškerém úředním styku během trvání hry (např. zabavení a vydání víza, zatčení, internování, zachránění raněného,….)
5. Toto označení si každá skupina pro všechny členy vyrábí sama!

VIII. Úkolem vládního vojska je
1. znesnadnění lokalizace letadla (matení, kontroly víz, internace při pohybu v blízkém okruhu vraku letadla, …)
2. kontrola platnosti víz, popř. zadržení osoby s propadlým vízem. Na vyzvání musí účastník předložit vízum (pokusy o útěk na vlastní nebezpečí).
3. střežení zadržovaných v internačním táboře
4. zajištění (zabavování) tajného materiálu Beta 2
5. přísné střežení prostoru blízkého okruhu havárie či nouzového přistání
6. zabránit, aby se "černá skříňka" z letadla dostala na kterékoliv velvyslanectví
7. trestání přestupků proti pravidlům zkrácením platnosti, nebo odebráním víz, nebo diskvalifikací při hrubém porušení pravidel a dobrých mravů


IX. Označení vládního vojska
 • členové vládního vojska budou jednotně oděni a označeni na levém rukávu červeně na bílém podkladu AR + číslo
 • Po hracím území se taky bude pohybovat jedna speciální jednotka vojska, která se bude od ostatních lišit oblečením. Budou oděni v maskáčích americké armády. Mají taktéž veškeré pravomoci vojska. Na levém rukávu bude mít bílý čtverec s označení AR + číslo (pro případ, že by si hráči chtěli stěžovat na konkrétního vojáka pro porušení pravidel)
 • Pokud budete mít během hry nějaké problémy s vojskem a budete chtít na konkrétní osobu podat stížnost, je třeba podat tuto stížnost na velvyslanectví a napsat přesné znění stížnosti + číslo dotyčného vojáka a to samé o vás.

X. Ranění
Každý raněný bude označen číslem. Kódovou tabulku s popisem zranění pro vyhodnocení bude mít u sebe lékař v nemocnici. Ranění budou mít "časové omezení na přežití". Čas nebude znám a proto jsou týmy motivovány, aby je dopravily co nejdříve do nemocnice. Při záchraně raněného se bude přihlížet (mimo to, zda byl "zachráněn" nebo ne) i na ošetření u vraku, transport a v jakém stavu ošetření bude dopraven do nemocnice.
Zranění se mohou mezi týmy při jejich dopravě do nemocnice "krást". Stane-li se, že u vraku nebude už žádný zraněný můžeš zraněné ukořistit na konkurenčním týmu.
Odnesením zraněného od vraku za něj tým přebírá zodpovědnost až do okamžiku odevzdání v nemocnici! Týmy nesmí opustit zraněného (mimo okamžik boje) a v případě nepředvídatelných potíží okamžitě volat organizátory.
Jestliže při přepravě zraněných dojde k boji, týmy jsou povinny zajistit bezpečnost zraněných a nevystavovat je nebezpečí.


XI. Tajný materiál BETA 2
Materiál "BETA 2" může být navzájem zcizován např. u vraku, během přepravy, nebo na kótách. Materiál "BETA 2" se nesmí vynést mimo hrací prostor. Uschovávat materiál BETA 2 na jiném místě než na své kótě - v kruhu - je zakázáno. Materiál BETA 2 se musí odevzdávat na velvyslanectví pouze mezi 16.30 - 18:00 - jinak se nezapočítá. Týmy přebírají zodpovědnost za materiál BETA 2, který ukořistili. Pokud materiál BETA 2 nebyl do konce hry zanesen k započítání, i přesto musí být odevzdán na velvyslanectví nebo v nemocnici do 18:30.

XII. Jak se bojuje
Při střetu protivníků (soupeřících pátracích týmů, nebo vojska) je možno bojovat:
 • Od 22:00 do 6:00 se zneškodňuje stržením šátku. Šátek je viditelně a volně zasunutý za druhým šátkem uvázaným nad loktem levé ruky pod označením skupiny
 • Od 6:00 do 17:00 se zneškodňuje šiškami. Zásah šiškou znamená zneškodnění (v případě sporu má pravdu má ten, kdo hází)
 • Zneškodněný si okamžitě dřepne (sedne, lehne) a mlčí - nesmí se pohybovat a vyčká do konce boje.

XIII. Průběh bojů
Je-li kdokoliv z týmu zasažen (přemožen), dál se trvající potyčky nezúčastňuje, sedne si na místě a čeká do skončení boje.
Po střetu protivníků (soupeřících pátracích týmů, nebo vojska) zneškodněný odevzdá svému přemožiteli kupónek ze svého víza snejvyšší časovou hodnotou. Pokud odevzdá jiný kupon vízum se stává neplatné. Vízum bez časových kuponů je neplatné!
Každý hráč, který nese materiál BETA 2, nebo raněného a je zneškodněn kýmkoliv z konkurenčního pátracího týmu či vojska, musí odevzdat kromě platného kuponku ze svého víza, také materiál BETA 2, nebo zraněného svému přemožiteli.
Po střetu protivníků (soupeřících pátracích týmů, nebo vojska) a odevzdání kupónků se musí týmy od sebe vzdálit alespoň na vzdálenost dostřelu šiškou (min. 50m).

Vládní vojsko nesmí zasahovat proti pátracím týmům ve vnitřním ohraničeném prostoru kolem vraku.


XIV. Střet svládním vojskem
Při setkání svládním vojskem máte několik možností jak se zachovat:
- můžete se nechat vklidu zkontrolovat vládním vojskem, máte-li vpořádku víza a nepřenášíte materiál BETA 2, nebo zraněné
- zahájit boj
- utéct.
Stane-li se případ, kdy voják bude v souboji přemožen - vítěz nad vojákem si uchrání svou svobodu a nemusí se prokazovat vízem a eventuelně jít s vojákem do internačního tábora.
Každý hráč, který nese materiál BETA 2, nebo raněného a je při tom zatčen vojákem (zásah šiškou, stržení šátku) - stává se zajatcem vládního vojska.
Materiál BETA 2, nebo zraněné mají vojáci za povinnost zabavit. Zajatci (zneškodnění členové pátracích týmů) jsou povinni zabavený materiál, nebo zraněné, transportovat dle pokynů vojska zpátky k letadlu, internačnímu táboru, nebo na velvyslanectví. Poté mohou být propuštěni, nebo přesunuti do internačního tábora.
Přesun zajatých, transport bet, nebo zraněných lze napadnout např. zbytkem týmu. Zajatci se neúčastní bitvy, sednou si a čekají. V případě, že všechny vojáky přemůžou jsou zajatci, jsou BETY a zranění volní.
Člen týmu přistižený vojskem bez víza jde až na 2 hodiny do internačního tábora!!!


XV. Internační tábor
Každý, kdo je zneškodněn vládním vojákem, počká na jeho příchod (po ukončení střetu, bojůvky) a nechá se internovat (útěky zajatých členů pátracích týmů při transportu nejsou dovoleny). O útěk je možno se pokusit až z internačního tábora.
Zásah šiškou, nebo stržení šátku při útěku znamená zneškodnění a dotyčný musí zpět do internačního tábora. Po každém nepodařeném pokusu o útěk se doba internace prodlužuje.


XVI. Kritéria hodnocení
Jsou zcela záměrně tajná. Můžeme jenom prozradit, že organizátoři úderem 18:00 sesbírají informace ze všech velvyslanectví a nemocnic, doplní je z hlášení vládního vojska a z toho určí konečné pořadí jednotlivých pátracích týmů.


XVII. Ostatní informace
Při hře je možno používat veškerou spojovací techniku, která neodporuje zákonům, zákazům v místě použití a pravidlům této hry.
Každá skupina se účastní této hry na vlastní nebezpečí!!! Pro případ nouze oznamujeme číslo mobilního telefonu Fialky (hlavní koordinátorky pro rok 2011) na který je možno (v případě dostupnosti signálu) volat - 731519452.

SETKÁNI K PAMÁTCE UPALENÍ M.J.HUSA

5. července 2011 v 11:30


SDH Horka nad Moravou Vás zve na " SETKÁNI K PAMÁTCE UPALENÍ M.J.HUSA"

6.července v Horce nad Moravou

sraz je ve 14:30 u "husitské" kapličky

14:45 průvod obcíOndřej Tománek
sdh-horka@email.cz